tanxentes a 2 rectas e punto exterior

Answer
Solution

}

A