dièdric abatiment 18 Abatre un pla per dibuixar un quadrat i desabatre els vèrtex

Answer
Solution

Dibuixa el quadrat ABCD contingut en el triangle 123, considerant que el segment AB és un costat del quadrat.

1

2

3

3'

2'

1'

Per dibuixar el quadrat necessito tenir el triangle 123 abatut. Utilitzo la recta 12 (l'horitzontal) per fer un canvi de pla, tenir el triangle de cantell i així el podré abatre.

a'

b'

a

b

Comments (0)

Sign in to comment