Dièdric abatiment d'un triangle

Answer
Solution

Mitjançant un abatiment determina la veritable magnitud del triangle ABC.

b'

a'

c'

c

b

a