canvi de pla 8

Answer
Solution

Dibuixa la projecció vertical de la piràmide sabent que el pendent de la cara ABV és de 45º. Quina és la inclinació de la cara ABV?

a'

b'

c'

a

b

c

v