canvi de pla, de pla oblic a pla frontal

Answer
Solution

Canvis de pla, de pla oblic a pla frontal

a'

a

b

b'

c'

c