paral·lelisme 1 dièdric

Answer
Solution

Determina la projecció horitzontal de la recta M per tal que sigui paral·lela al pla definit per les rectes R i S.

}}

s'

r'

r

s

p'

p

m'