perpendicularidade recta plano

Answer
Solution

}}}}}}}}}}}

r2

r1

r

traza o plano perpendicular á recta

r2

r1

Vr

Hr

Vr

Hr

por A

A

A2

A1

A2

A1

s

s1

s2

Hs

s2

s1

1.- s: recta auxiliar perpendicular

a r

h α

v α

2.- α é o plano que contén a s (polo tanto tamén a A) e é perpendicular a r, xa que r1 perp. a hα e r2 perp. a vα

Comments (0)

Sign in to comment