RECTANGLE DONADA LA DIFERÈNCIA ENTRE EL COSTAT MAJOR I EL MENOR I LA DIAGONAL

Answer
Solution

RECTANGLE DONADA LA DIFERÈNCIA ENTRE EL COSTAT MAJOR I EL MENOR I LA DIAGONAL