QUADRAT I OCTÒGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

Answer
Solution

}}

QUADRAT I OCTÒGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

radi