CONSTRUCCIÓ DE L'HEPTÀGON DONAT EL RADI DE LA CC

Answer
Solution

}

CONSTRUCCIÓ DE L'HEPTÀGON DONAT EL RADI DE LA CC