TRIANGLE EQUILÀTER, HEXÀGON I DODECÀGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA.

Answer
Solution

}}

TRIANGLE EQUILÀTER, HEXÀGON I DODECÀGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA.

radi