PENTAGON I DECÀGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

Answer
Solution

}}

PENTAGON I DECÀGON DONAT EL RADI DE LA CIRCUMFERÈNCIA CIRCUMSCRITA

radi