QUADRAT DONADA LA SUMA DE LA DIAGONAL MÉS EL COSTAT

Answer
Solution

DIBUIXAR UN QUADRAT DONADA LA SUMA ENTRE LA DIAGONAL I EL COSTAT