Ukitzaileak 6

Answer
Solution


r zuzena T puntuan ukitzen duten zirkunferentziak, soluzioen R erradioa zein den ezagututa.

(2 soluzio)

}

r

T

R