Plantilla

Answer
Solution

Construeix una peça en perspectiva i representa les seves vistes dièdriques (alçat, planta i perfil esquerre).

Realitzat per Unai Puigcerver Malla

Alçat