PENTAGONOA, zirkunferentzia zirkunskribatua emanda

Answer
Solution

}