.- Debuxar un cadrado cuxa área sexa a suma da de outros dous dados

Answer
Solution

}}}}}}}

A

B

C

D

E

F

G

.- Debuxar un cadrado cuxa área sexa a suma da de outros dous dados

Comments (0)

Sign in to comment