- Debuxar un cadrado cuxa área sexa o dobre, triplo, cuádruplo… de outro dado.

Answer
Solution

}}}}

.- Debuxar un cadrado cuxa área sexa o dobre, triplo, cuádruplo… de outro dado

A

B

C

D