TRISECCIÓ ANGLE RECTE

Answer
Solution

}

TRISECCIÓ D'UN ANGLE RECTE = Divisió d'un angle en tres angles iguals.

v