PROPIETATS INVERSIÓ 2: CIRCUMFERÈNCIA AUTOINVERSIÓ

Answer
Solution

PROPIETATS DE LA INVERSIÓ: FIGURES INVARIANTS (2 de 3)

2. Circumferència d'autoinversió