Exercici: Intersecció de recta i pla

Answer
Solution

}}}}}}

Trobeu la intersecció entre la recta r i el pla ABC.

Determineu la visibilitat del conjunt considerant el pla del triangle opac

a

b

c

b'

c'

r'

r

a'