PAU_Juny 2014_Opció A

Answer
Solution

PAU Juny 2014

Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Determineu gràficament el polígon ABCD d’acord amb les dades donades, situant-lo per damunt del costat AB. Deixeu constància del procés gràfic seguit.

Angle DAB = 60°

Angle ABC = 75°

Angle CDA = 135°


}}

D

C

A

B