RESUM TANGÈNCIES 2 (primera part)

Answer
Solution

RESUM TANGÈNCIES 2 (primera part)

Entre circumferències


1) Circumferències de radi conegut, tangents a una altra en un dels seus punts 2) Circumferències de radi conegut, tangents a una altra i que passen per punt exterior


3) Circumferència que passa per punt exterior i tangent a un donat 4) Circumferències EXTERIORS a 2 donades conegut el radi

5) Circumferències INTERIORS a 2 donades conegut el radi 6) Circumferències tangents INTERIOR a una, EXTERIOR a l'altra conegut el radi

}}}}}}}}}}}}}

01

02

01

02

R

t

R

p

p

t

R

R

R

01

02