UD8_Fitxa 7_ex1

Answer
Solution

UD8. Fitxa 7

Exercici 1. Interpreta la planta donada, sense coeficients de reducció, a escala 2:1 (ampliació). Situa el punt p’ en la posició P.

}}

z (1)

X(1)

Y(1)

90º

30º

p

p'

x

y