UD8_Fitxa 5_ex1

Answer
Solution

UD8_Fitxa 5


Exercici 1. Determina l’ombra per focus puntuals del cos geomètric.

}}

F

F'