UD8_Fitxa 2_ex1

Answer
Solution

UD8. Fitxa 2

Exercici 1. Coeficient de reducció. Traça el triangle de traces i realitza el coeficient de reducció del segment U.

u

z

y

x