UD7_Fitxa 9_ex7

Answer
Solution

UD7_Fitxa 9 (repàs examen)

Exercici 7. Dibuixa les projeccions d’una recta horitzontal que passi pel punt A, una recta frontal que passi pel punt B, una de punta que passi pel punt A i una vertical que passi pel punt C.
a'

c'

b'

a

c

b