UD7_fitxa5_ex2

Answer
Solution

UD7. Fitxa 5_exercici 2

Dibuixa un segment r horitzontal i un altre s frontal que passin pel punt A:

}}

a'

a