Repàs examen 2n T_ex1

Answer
Solution

Repàs examen 2nT

Exercici 1. Construeix la figura indicada.