Hexaedre amb la secció principal paral·lela a un pla de projecció

Answer
Solution

Dibuixa un hexaedre amb la

secció principal paral·lela al

pla de projecció horitzontal.

d = 60 mm

Comments (0)

Sign in to comment