UD5_Fitxa3_Ex6

Answer
Solution

UD5_Fitxa 3

Exercici 6. Dibuixa una espiral d’Arquimedes de pas 40 mm, en sentit horari, i de 8 divisions.