UD5_Fitxa3_EX2

Answer
Solution

UD5_Fitxa 3

Exercici 2. Dibuixa una espiral de 2 centres: donats els centres, de pas = 4 cm i que tingui 1 espira:

Comments (0)

Sign in to comment