UD4_Fitxa 11_ex4

Answer
Solution

UD4_Fitxa 11

Exercici 4_4t cas.

Enllaçar dues rectes paral·leles amb dos arcs de radi diferent, donats els punts de tangència i un dels radis.

Radi donat= 4cm

}}

t1

t2