UD4_ Fitxa 10_ex7

Answer
Solution

UD4_Fitxa 10

 Exercici 7.

A)    Dibuixa 2 circumferències: 01 = radi 5 cm, 02 = radi 4 cm. La distància entre els dos radis és de 12 cm.

B)    Dibuixa dues circumferències tangents exteriors de radi 5 cm.

C)     Dibuixa dues circumferències tangents interiors de radi 12 cm.

D)    Dibuixa dues circumferències tangents que passin exterior per una, interior per l’altra, de radi 9 cm.