Tangències - Circumferència tangent interior a dues donades, conegut el seu radi.

Answer
Solution

Circumferència tangent interior a dues donades, conegut el seu radi ( r ).

}}

r1

O1

O2

r2

R