Tangències - Circumferència tangent a dues rectes conegut el punt de tangència

Answer
Solution

Circumferència tangent a dues rectes que es tallen en un vèrtex accessible, conegut el punt de tangència ( T1 ) en una d'elles.

}

T1

r

s