abatimento dun plano paralelo a liña de terra

Answer
Solution}}}}}}}}

A2

B2

C2

D2

A1

B1

D1

C1

Debuxa, centradas no plano ABCD, as proxeccións dunha circunferencia de r 12mm

Comments (0)

Sign in to comment