UD4_p.89 ex.3

Answer
Solution

UD4_p.89. Exercici 3. Traça les circumferències que, amb radi donat, són tangents a les donades:


R = 50mm

o1 (R50)

02(R35)