UD4_Fitxa 7 EX2

Answer
Solution

UD4_Fitxa 7 Exercici 2

a) Determineu gràficament una circumferència que passi pel punt P i sigui tangent a les rectes R i S.

b) Determineu el valor real del segment R, tenint un compte que està a escala 1:25.

}}

R

S

P