UD4_Fitxa6 EX10

Answer
Solution

UD4_Fitxa 6

Exercici 10. Dibuixa una circumferència que passin per un punt exterior i que sigui tangent a la donada per un dels seus punts:

}}

P

o1

T