Deures NAdal EX5

Answer
Solution

Deures Nadal

Exercici 5. Construeix un pentàgon regular de radi 5 cm i després troba el seu triangle equivalent: