Intersecció de prisma i pla

Answer
Solution

El paral·lelogram ABCD és la cara superior d’un prisma oblic del qual R és l’aresta lateral. Troba la base del prisma situada en el pla FGH. Dibuixa la visibilitat del conjunt

}}}}}}}}}}}}}}

c'

d'

b'

a'

r'

h'

g'

f'

a

d

c

b

h

g

f

r

Comments (0)

Sign in to comment