Tetraedre en dièdric directe

Answer
Solution

Realitza el tetraedre de 3 cm d'aresta, amb base

al plà donat amb una aresta horitzontal i vèrtex al

punt 1.

}}

1'

1

r'

r

s

s'