ANGLES_Activitat15

Answer
Solution

15.Dibuixa una recta poligonal com la de la figura 42 traslladant els angles amb el compàs.

A

B

C

D

E

F

Comments (0)

Sign in to comment