LA BISECTRIU de l'angle que formen dues rectes concurrents.

Answer
Solution

LA BISECTRIU

La bisectriu de dues rectes concurrents de les quals no coneixem el punt d'intersecció (vèrtex de l'angle que formen).

1r procediment

2n procediment

r

s

r

s