Arku kapaza 2Mongge Noa

Answer
Solution


90º

100

4. Irudiko mapan, aurki ezazu ontzia itsaso zabalean dagoen P puntua, jakinik ontziko marinel batek

itsas bazterreko A, B eta C itsasargi ezagunak ikusten diituela APB = 45o eta BPC = 30o-eko angeluetatik.

3.Angelua eta zuzenkia emanda arku kapaza eraiki.

X

A

X

B

X

C