Octaedre amb una cara situada sobre el pla horitzontal

Answer
Solution

Octaedre amb una cara situada sobre el pla horitzontal.

}}}}}}

a'

c'

b'

a

b

c

Comments (0)

Sign in to comment