Zuzen elkartzuta ( A ertzeko puntuan )

Answer
Solution