Bisectriu a dues rectes concurrents

Answer
Solution

Bisectriu a dues rectes concurrents

1º Dibuixem una recta qualsevol que talle als costats de l´angle als punts A i B.

2º Es dibuixen les bisectrius dels quatre angles resultants.

3º Aquestes bisectrius es tallen dos a dos als punts C i D.

4º Unint els punts C i D s´obté la bisectriu a les dues rectes concurrents.