T9.3 Angle entre cares d'un prisma

Answer
Solution

Dibuixar VM de l"angle que formen les cares laterals ACFD i ABED del prisma triangular oblic.

}}

a'

a

c'

b'

d'

f'

e'

c

f

e

d

b